Lamaze Yöntemi ile Doğal Doğum

Lamaze Yöntemi ile Doğal Doğum
07-01-2016 0

Lamaze Yöntemi ile Doğal Doğum

1891-1957 yılları arasında Fransa yaşamış kadın doğum uzmanı Dr. Fernand Lamaze kariyerinin son yıllarında doğal doğum ve doğuma hazırlık yöntemleri ile tanıştı. O yıllarda Rusya’da suda doğum ve doğuma hazırlık yöntemi olarak Psikoprofilaksi yeni kullanılmaya başlamıştı. 1951 yılında gittiği Rusya’da bu konudaki çalışmaları öğrendiğinde çok etkilendi.
Lamaze yönteminin esası, Pavlov’un şartlı reflesine dayanır. Pavlov’un deneyleri ile ortaya çıkan sonuca göre; Bir kişinin beyni, belli bir uyarıyı kabul edip, analiz etmek ve doğru olan cevabı vermeye yönelik eğitilebilir. Bu yöntemi Lamaze’den önce uygulayan rus psikologlar, bu yönteme “Psikoprofilaksi” adını verdiler. Bu araştırmacıların yaptığı çalışmalar sonucunda bilinçli eğitilmiş gebeler her uterus kasılmasında korku içinde kendini kasmak yerine, gevşeme ve bilinçli nefes almayla cevap vermiş, bu kadınların doğumları son derece kısa sürmüş ve kolay olmuştur. 1950’li yıllarda Dr. Lamaze bu teknikle hemen ilgilenmiş ve Rusların Orijinal tekniklerine yeni nefes teknikleri ilave etmiş ve Fransa da ” ağrısız doğum” denilen bu tekniği başlatmıştır.
Lamaze yöntemi, bir gebeyi duygusal ve bedensel yönden bilinçli bir şekilde doğuma hazırlar. Doğumu kolaylaştırmanın ilk adımı kurtulmak ve özgürleşmektir. Bu da bilgi ile sağlanacaktır. Korkunun panzehri bilgidir. Lamaze eğitimi tek bir teknikten çok bir felsefedir. Anne ve bebeğe saygılı, sağlıklı ve huzurlu bir doğum hedefler.
Bilgi ve özgüvenin kazanıldığı, gevşeme, nefes alma tekniklerinin öğrenildiği Lamaze yöntemi ile doğuma hazırlanmış gebelerde sezaryen ve müdahaleli doğum oranları çok ciddi oranda azalmıştır.
Amerikalı Marjorie Karmel hamileliğinde bebeği için rutin müdahalelerin uygulanmadığı, sakin ve saygılı bir doğum hayal ediyordu. Dr. Lamaze’ın Fransa’daki çalışmaları duyunca doğum için Fransa’ya gitti. Doğumu sonrasında ülkesine döndükten sonra doğumuna eşlik eden Dr.Lamaze’e atfen ‘Teşekkürler Dr.Lamaze’ adıyla bi kitap yazmış ve bu kitap tüm dünyada büyük ilgi görmüştür. Elisabeth Bing ve Marjorie Karmel 1960’da Amerika’da Lamaze International isimli hamile eğitim örgütünü kurmuşlardır. Şu anda tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu teknikte bazı değişiklikler eklenmesine rağmen tekniğin adı değiştirilmemiştir.
LAMAZE FELSEFESİNE GÖRE;
HAMİLELİKTE:
Hamilelik normal ve doğal bir olaydır.
Kadın bedeni hamilelik boyunca bebeklerin gelişimine yardımcı olmak ve büyütmek için tasarlanmıştır.
Hamilelikte geçen 9 ay bebeklerin gelişip büyümesi, bedenin doğuma hazırlanması ve bir kadının anneliğe geçişi için gereklidir.
Hamilelik anne ve babaların bebekleriyle ömür boyu sürecek güçlü bağlar kurmaları için bir fırsattır.
İyi bir destek, sağlıklı bir yaşam biçimi ve hayatın stresi ile baş edebilme kabiliyeti sayesinde sağlıklı bir hamilelik, sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir bebeğe ulaşmak mümkün olacaktır.
Doğumdan sorumlu sağlık çalışanları kadınların doğumun normalliğine olan güvenini ve sağlıklı bir doğum yapabilme kabiliyetlerini arttırabilir veya azaltabilir.
Lamaze eğitimi kadınların bedenlerine ve doğumla ilgili dürtülerine güven kazanmaları, hamilelik/doğum/emzirme/annelik alanlarında bilinçli/eğitimli tercih yapmaları konularında kendilerine güven duygusunu güçlendirir.
 
DOĞUMDA:
Doğum normal, doğal ve sağlıklıdır.
Doğum tecrübesi anneyi ve ailesini derinden etkiler.
Kadının doğal dürtüleri doğumu yönlendirir.
Kadının doğumda kendine güveni ve başarısı sorumluluğu alan profesyoneller ve doğum yapılan yere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.
Kadınların doğumda rutin müdahalelere gerek kalmadan doğal doğum hakkıdır.
Doğum doğal ve güvenilir bir eylemdir.
Kadınlar doğum eğitimi sayesinde sağlıkları ile ilgili kararlarda bilinçli tercih yapacak ve sorumluluğu alacak şekilde eğitilmelidir.
 
EBEVEYNLİKTE:
İyi bir ebeveynlik çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimi için olduğu kadar kendimiz ve toplum için de yaşamsal bir öneme sahiptir.
Ebeveynlik coşkulu, önemli, tatmin edici ve verilen emeğe değer bir görevdir.
Ebeveynlik doğumdan önce başlar. Çocuklarla anne ve babalar arasındaki özel bağ doğumdan başlayarak yaşam boyu devam ederken saygıyla karşılanmalı ve korunmalıdır.
Çocukların hayatında anne ve babalar eşit rol alır ve birbirlerinin yerini tutamazlar.
Ebeveynlik öğrenilen bir sanattır. En önemli öğretmenlerimiz kendi ebeveynlerimiz, ailelerimiz ve çocuklarımızdır.
İyi bir ebeveynlik için kendi ailelerimiz, arkadaşlarımız ve toplumumuzun desteğine ihtiyacımız vardır.
Kendimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak kararlar alırken eğitim ve destek ebeveynlerin kendilerine olan güvenini ve kabiliyetini güçlendirir.
 
Son yıllarda Lamaze Organizasyonu yeni bir yapılanmaya gitmiş ve normal doğuma götüren kanıta dayalı uygulamalar hakkındaki yayınlara önem vermiştir. Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında yaptığı bir çalışma sonrasında, “Normal Doğumda Bakım Uygulamaları” isimli bir rehber hazırlamıştır. Bu uygulamaların 4 tanesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1999 Cenevre toplantısı sonrası yayınlanmıştır. Diğer 2 uygulama ise Lamaze tarafından eklenmiştir.
 
Doğuma götüren 6 uygulama:
Doğum kendi başlamalıdır.
Doğum yapan kadınlara duygusal ve fiziksel destek verilmelidir.
Doğumda doğal ve aktif ıkınma teknikleri tercih edilmelidir.
Doğumdan sonra anne ve bebeği bir arada tutulmalıdır ve emzirme için limitsiz imkan tanınmalıdır.
Annelere doğum boyunca hareket özgürlüğü verilmelidir.
Doğum eylemi boyunca rutin müdahalelerden kaçınılmalıdır.
(Son 2 madde Lamaze tarafından eklenmiştir.)
Doğum doğal ve fizyolojik bir olaydır. Lamaze eğitimi ile gebeler bedenlerine güvenerek, doğumda kullanacak nefes teknikleri öğrenerek, kendi tercihlerini oluştururlar.

 

Telif Hakkı ©2016 Denizli Doğal Doğum Merkezi Tüm Hakları Saklıdır.